به ما ملحق شوید
02145482000
واتس‌‌آپ

طب کار

یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی از کار در هرکشوری که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل میباشد.

طب کار شاخه ای از طب پیشگیری است که در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نماید. طب کار یک رشته تخصصی پزشکی جدید ، که نه تنها در ایران ، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. در این رشته اقدامات بالینی و اجرای برنامه های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بسیار انجام می شود و از این طریق به سلامت شاغلین می پردازد.

خدمات ارائه شده در مراکز طب کار:

-ادیومتری

-اپتومتری

-انجام آزمایشات روتین

-اسپیرومتری

-ECG

-معاینات بدو استخدام و دوره ای

-معاینات رانندگان

پنل آزمایشات طب کار:

Biochemistry:

FBS

Urea

Uric Acid

Creatinine

Triglyceride

Cholesterol

HDL

LDL

LDL/HDL Ratio

SGOT(AST)

SGPT(ALT)

ALKP

Hematology:

CBC,diff

Parasitology:

Stool exam

Ova of parasite

O/B

Drug monitoring:

Morphine

Amphetamine

Methamphetamine

Methadone

Tramadol

Marijuana

Cocaine

Buprenorphine

Benzodiazepine

Tricyclic antidepressants

 Urinalysis