به ما ملحق شوید
02145482000
واتس‌‌آپ

غربالگری دوران بارداری:

غربالگری دوران بارداری شامل آزمایش خون وسونوگرافی میباشد. در سونوگرافی اختلالات نوار عصبی مثل بیماری 

 اسپینا بیفیدا بررسی میشود. در آزمایش خون بیماریهای ژنتیکی مثل آنمی سیکل سل.تالاسمی و عفونت هایی مثل ایدز و هپاتیت برری میشود. در ترکیب سونوگرافی و آزمایش خون تریزومی ها از جمله سندرم داون.سندرم ادوارد و سایر اختلالات کروموزومی بررسی میشود. 

تست های غربالگری معمول برای مادر و جنین خطری ایجاد نمیکند ولی اگر تست های اولیه دچار مشکل شوند باید بررسی های بیشتر مثل آمنیوسنتز انجام داد که میتواند ریسک سقط را بالا ببرد.تستهای مربوط به سیکل سل و تالاسمی بهتر است قبل از هفته ی 11 انجام شود و همچنین آزمایش هپاتیت و ایدز و سفلیس پیشنهاد میشود که هرچه سریعتر انجام شود.

 غربالگری جهت وجود یا عدم وجود تریزومی و سایر اختلالات کروموزومی هفته 11 تا 14 انجام میشود.

غربالگری سه ماهه اول:

به این آزمایش تست ترکیبی 3 ماهه اول هم گفته میشود که در هفته  11 تا 14 بارداری انجام میشود.این آزمایش تا 85% جنین دارای اختلالات تریزومی را تشخیص میدهد و 5% مثبت کاذب دارد. از 2 قسمت تشکیل شده است:

 آزمایش خون و سونوگرافی از جنین.موارد مورد بررسی در آزمایش خون :

PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein)

HCG ( Human chorionic gonadotropin)

آیتم مورد بررسی در سونوگرافی :

Nuchal translucency (NT)

سپس با توجه به سن.شرح حال.جواب آزمایشات و سونوگرافی ریسک وجود نوزاد تریزومی 21 یا 18 بررسی میشود  و اگر احتمال بروز بیماری بالا یا متوسط باشد بررسی های بیشتر لازم است.

دلیل اهمیت این غربالگری: سندرم داون(تریزومی 21) باعث اختلالات یادگیری طولانی مدت و عدم توانایی در برقراری رابطه اجتماعی میشود. تریزومی 18 باعث اختلالات بیشتری میشود و اغلب نوزاد تا بیش از 1 سالگی زنده نمیماند. در غربالگری سه ماهه اول ریسک اختلالات سیستم عصبی مثل اسپینا بیفیدا مشخص نمیشود.

غربالگری 4گانه: 

این غربالگری احتمال تریزومی 18 و 21 و همچنین اختلالات نوار عصبی مثل اسپینا بیفیدا و اختلالات دیواره شکم را مشخص میکند. پزشک شما ممکن است غربالگری سه ماهه اول و غربالگری 4 گانه را ترکیب کند تا میزان ریسک تریزومی را بهتر مشخص کند.

غربالگری 4 گانه در هفته 15 تا 18 انجام میشود البته تا هفته 22 هم قابلیت انجام دارد ولی بهتر است هرچه زودتر انجام شود تا در صورت بروز مشکل اجازه سقط جنین داده شود.

این تست یک آزمایش خون میباشد که در آن  4 ماده ی موجود در خون مادر باردار را بررسی میکند:

-آلفا فیتو پروتئین

(AFP)

-هورمون گنادوتروپین جفتی

(HCG)

-استریول

(هورمون مترشحه از کبد جنین)

-Inhibin A

هورمون مترشحه از جفت

اگر این آزمایش مثبت اعلام شود باید تستهای مرحله 2 انجام شود.

تستهای مرحله دوم:

-Amniocentesis:

در این آزمایش از مایع آمنیوتیک نمونه برداری میشود و اختلالات کوموزومی و اختلالات نوار عصبی مشخص میشود.

این تست یک اقدام نیمه تهاجمی محسوب میشود و امکان بروز سقط را بالا میبرد.

-Chorionic villus sampling : (CVS)

در این آزمایش که یک پروسه تهاجمی محسوب میشود از پرزهای پرده کوریون جفت نمونه برداری میشود و سپس اختلالات کروموزومی بررسی میشود. این پروسه احتمال بروز سقط را بیش از آمنیوسنتز افزایش میدهد.

-Prenatal cell free DNA :

این تست یک آزمایش خون پیشرفته میباشد که از خون محیطی مادر خون جنین جدا میشود و سکانس کروموزومی جنین مشخص میشود. این پروسه به هیچ عنوان احتمال سقط را افزایش نمیدهد.